top of page

TRACTAMENT DE LES MALALTIES AUTOIMMUNES

Sesión de psicólogo

Programa endocrinològic, nutricional i esportiu dissenyat per tractar les malalties Autoimmunes.

Les malalties autoimmunes afecten milions de persones arreu del món, són trastorns en què el sistema immune del cos ataca de manera errònia i danyosa les propis cèl·lules i teixits. Entre elles hi ha la malaltia endocrinològiques com poden ser: la malaltia de Graves, la Tiroïditis de Hasimoto, la diabetis tipus 1. 

La tiroïditis de Hashimoto (HT) és la malaltia autoimmune més freqüent i la principal causa d'hipotiroïdisme, en la qual es produeix un dany a la glàndula tiroide a causa de la infiltració de limfòcits. Molts pacients amb HT, tenen un excés de pes corporal, trastorns metabòlics i una qualitat de vida reduïda, és important  explicar que  la majoria d'aquests símptomes són millorables i fins i tot poden ser totalment eliminats aplicant el protocol correcte. 

A qui va dirigit?

 

Aquest programa va dirigit a totes aquelles persones que pateixen algun tipus de malaltia autoimmune i  desitgen un programa mèdic especialitzat que contempli una visió integrativa que inclogui els motius genètics, les causes desencadenants, els factors de risc actuals i els previsibles en un futur pròxim, en el qual es planificarà un tractament multidisciplinar integratiu realista d'acord amb la situació de cada persona per assolir un diagnòstic i tutoratge d'un endocrí amb el suport d'un professional de la nutrició i un preparador físic.

El programa està orientat per pacients amb:

 • ALTERACIÓ AUTOIMMUNE DE LA TIROIDESTIROIDÏTIS DE HASHIMOTO O MALALTIA DE GRAVES BASEDOW

 • LUPUS

 • VITÍLEG

 • MALALTIA INFLAMATORIA INTESTINAL

 • CELIAQUÍA

 • AUTOIMMUNITAT ADRENAL

Quin és l'objectiu del programa?

 

Les malalties autoimmunes tenen implicacions diverses, afecten habitualment a varis òrgans a la vegada i es freqüent  tenir malaltia autoimmune " silent" o no prèviament diagnosticada. L'objectiu del programa és diagnosticar i tractar  amb una visió àmplia des de la causa fins a la darrera conseqüència de la situació autoimmune. Posem èmfasi en modular els elements  estimuladors ( "triggers"), actualment existeixen diversos milers d'ells, tanmateix els més importants són els que  malmeten l'eix del cortisol ( ja fa anys es va demostrar científicament que després d'un període d'estrès important apareixen les malalties autoimmunes), alteracions estrogèniques, metabòliques (és important saber quins elements  de la pauta nutricional poden activar o frenar les malaties autoinmunes, està descrit científicament),  disbiòtiques (la microbiota intestinal alterada activa la malaltia autoinmune), nutricionals i ambientals.  

Finalment de forma integrativa, enfocant el la causa de l'entitat generadora d'autoimmunitat,  definir el tractament complert, el qual, no recau  únicament en la substitució hormonal "d'eutirox" com a únic element possible sinó que té varis estadis de tractament imprescindibles.  

Notes bibliogràfiques: 

 • Fabrice Duval  et al , Neurobiology of stress. 

 • Kassem Sharif, El paper de l'estrès en el mosaic de l'autoimmunitat: una associació ignorada.

 • Nick Huang, Metabolisme com a objectiu de modulació de les malalties autoimmunes.

 • Firoze Khan, Agents ambientals, estrès oxidatiu i autoimmunitat. 

Quina és la durada del programa?

 

El programa té una durada de 6 mesos.

Amb fermesa i plenitud arriba la comprensió i l´estima del teu actiu més important, la teva salut.

Que inclou el Pack?

1

Per tal de preparar la primera visita, el pacient rebrà un formulari per conèixer els seus antecedents personals, les seves patologies conegudes, el tractament que ha estat realitzant prèvia a la visita i els tractaments nutricionals previs.

2

Anàlisi en session clínica del resultat del qüestionari mèdic per l'equip integratiu EMIN.

3

Primera valoració endocrinològica del pacient, visita online personalitzada amb la Dra. Juncà on es realitzarà la valoració integral de pacient amb un estudi de les característiques endocrines i la corresponent avaluació de proves complementàries que ja disposi el pacient:

 

 • Recopilatori de  dades analítiques, valoració especialitzada, enfoc clínic integratiu. 

 • Diagnòstic  metabòlic del pacient: valoració de la presencia de resistència a la insulina,  risc cardiovascular,  estat nutricional i vitamínic. 

 • Diagnòstic  hormonal: valoració del eix hormonal  reproductor (estats de menopausa,  síndrome d'ovari poliquístic,  estats inflamatoris estrogen dependents...)

 • Disseny d'un programa mèdic  a  mida, a seguir d'acord amb les característiques específiques del pacient per tal de millorar l'estat de salut en el ampli context autoimmune.

4

Prescripció i sol·licitud personalitzada d'analítica clínica i proves complementaries.

5

Derivació a nutricionista especialitzada en malaltia autoimmune, abordatge micro i macro nutricional,  en el  marc integratiu de la  nutrició  autoimmune. Elaboració de la dieta prescrita, contacte constant entre metge i nutricionista, ajustament del programa mèdic a la pauta nutricional específica. Estratificació i aplicació d'objectius nutricionals d'acord amb el programa mèdic i definició del pla de canvi d'hàbits.

6

Visita mèdica de seguiment, es realitzarà transcorregut un mes des de la primera visita: segona valoració endocrinològica del pacient. Avaluació del procés. Valoració de les proves complementàries sol·licitades. Prescripció detallada de tractament específic. Prescripció específica de proposta nutricional. Prescripció d'activitat física.

7

Visita nutricional de seguiment, es realitzarà transcorregut un mes des de la primera visita nutricional.

8

Dues visites amb preparador físic: professional especialitzat en l'esport, que dissenyarà un pla de treball en funció dels diagnòstics clínics endocrinològics per fer un treball específic de millora de l'autoimmunitat.  

- PREU DEL PROGRAMA -

950€

Serveis que s'ofereixen en el programa:

 • Dues visites amb endocrí especialitzat en endocrinologia integrativa, poden ser visites en línia o visites presencials a Andorra.

 

 • Dues visites nutricionals integratives, poden ser visites en línia o visites presencials a Andorra.

 

 • Comunicació directa amb equip mèdic.

 

 • Documentació clínica constant en plataforma mèdica: el/la pacient disposarà d'un espai propi dins la plataforma de visita mèdica on s'aniran editant i penjant tots els continguts complint amb la llei de protecció de dades.

 

 • Gestor sanitari particular, que programarà les visites, recordarà setmanalment les indicacions a realitzar, derivarà a metge endocrí, nutricionista i preparador físic les consultes en línia i dubtes que puguin aparèixer durant el període de tractament.

bottom of page