top of page

DISLIPÈMIA

La dislipèmia  o ecxés de colesterol és una malaltia  molt  freqüent en el nostre medi.

Cal analitzar de forma  especial cada  cas  ja que  existeixen  dislipemies secundaries   a transtorns endocrins com per exemple; alteracions a la glàndula tirodea  o alteracions hormonals  relacionades amb la resistencia a la insulina. 

Quan es tracta d'un excés de colesterol secundari  a una  ingesta  inadecuada o a un excés d'ingesta d'algun aliments  més deleteris  cal fer una  bona educació nutricional per tal de millorar  l'anormalitat i per aconseguir un equilibri per tota la vida. 

Quan el problema  rau  en l'excés de producció pròpia de  colesterol, apliquem les  guies  clíniques terapèutiques amb micronutrició i  tractament mèdic per normalitzar i mantenir  aquesta   entitat  en xifres  normals. 

bottom of page