top of page

PATOLOGIA HIPOFISÀRIA

L'hipòfisi  és una glàndula situada  a dins del crani,  es tracta d'una glàndula mare (o master gland) que fabrica nombroses hormones que  activaran altres  zones  glandulars  de l'organisme per  fabricar hormones més específiques. 

Com a exemple; a l'hipòfisi  es fabrica  la ths (hormona estimuladora de la tiorides), fsh i lh (hormones estimuladores  dels  òrgans  reproductors), acth (hormona estimuladora  de la glàndula  suprarenal)...

 

Els transtorns  endocrinollògics més freqúents de l' hipòfisi  són: 

1. Adenomes hipofisaris; nóduls  dins la glàndula  que no fabriquen hormones.

2. Microadenomes; nóduls de petit  tamany que fabriquen hormones.

3. Macroadenomes: nóduls de major tamany que fabriquen hormones  i que cal tractar  mèdica i /o quirúrgicament. 

bottom of page