top of page

SOBREPÈS I OBESITAT

L'obesitat  està considerada com l'Epidèmia del segle XXI.

El diagnòstic d’obesitat es realitza en base a l’índex de massa corporal (IMC) que estima la relació entre el pes i l’alçada de la persona. L’IMC es calcula dividint el pes en kilograms (Kg) entre l’alçada en metres al quadrat (IMC= pes/talla2).

Tanmateix  avui en dia es considera  que el perímetre de cintura  és tant important  com el pes per definir el risc cardiovascular d'una persona.

El  sobrepès és un estadi previ a l'obesitat que també  confereix  risc  cardiovascular i que pot derivar  a obesitat si no es tracta adecuadament.

L'obesitat pot tenir  varies causes: genètiques, nutricionals, hormonals. Des del l'equip d'EMIN diagnostiquem i treballem per ofereir sol·lucions mèdiques per totes  elles, mitjançant:

1. Estudi genètic per conèixer el risc  d'obesitat i el grau d'afectació del mateix.

2. Educació nutricional encaminada en la pèrdua i el manteniment del pes.

3. Tractament  farmacològic per l'obesitat . 

Quan totes  aquestes  eines no són suficients, i l'obesitat  significa un risc important per la salut del pacient  es considera la cirurgia de l'obesitat o cirurgia bariàtrica. Aquesta cirurgia sempre ha d'estar indicada i  seguida per un equip d'endocrinologia.

bottom of page