top of page
EMIN endocrinologia és el millor equip d'endocrinologia segons el 99 % dels seus pacients.

EMIN Endocrinologia Metabolisme i Nutrició


EMIN és una entitat d'assessorament endocrinològic, nutricional i d'hàbits de vida, que es dedica principalment a diagnosticar i tractar les diferents malalties endocrinològiques (alteracions tiroidals, diabetis, resistència a la insulina, síndrome de l'ovari poliquístic, obesitat...) amb un enfocament actualitzat i integratiu, amb l'objectiu de proporcionar l'atenció mèdica necessària i de qualitat, ens referenciem amb les directrius de tractament actuals i la ciència mèdica especialitzada.
 

Gràcies a l'avenç de la telemedicina, les visites són telemàtiques per poder arribar al màxim de públic possible i facilitar la relació metge-pacient.

Si ja està registrat pot accedir a la plataforma online

Les indicacions mèdiques no es limiten a millorar els paràmetres arbitraris, la nostra finalitat és generar salut i prevenir la malaltia. Si bé habitualment la presència d'alteracions analítiques o corporals és el principal motiu de consulta, el manteniment de l'equilibri hormonal, l'antienvelliment i la generació de salut és un pilar fonamental de treball en cada una de les visites mèdiques.

PROPERAMENT

Midiendo la cintura
Pack Antiaging

Pack Antiaging:

Endocrinologia antiaging i longevitat.
Pack Premium.

bottom of page