top of page
EMIN endocrinologia és el millor equip d'endocrinologia segons el 99 % dels seus pacients.

EMIN Endocrinologia Metabolisme i Nutrició


EMIN és una entitat d'assessorament endocrinològic, nutricional i d'hàbits de vida, que es dedica principalment a diagnosticar i tractar les diferents malalties endocrinològiques (alteracions tiroidals, diabetis, resistència a la insulina, síndrome de l'ovari poliquístic, obesitat...) amb un enfocament actualitzat i integratiu, amb l'objectiu de proporcionar l'atenció mèdica necessària i de qualitat, ens referenciem amb les directrius de tractament actuals i la ciència mèdica especialitzada.
 

Gràcies a l'avenç de la telemedicina, les visites són telemàtiques per poder arribar al màxim de públic possible i facilitar la relació metge-pacient.

Si ja està registrat pot accedir a la plataforma online

Les indicacions mèdiques no es limiten a millorar els paràmetres arbitraris, la nostra finalitat és generar salut i prevenir la malaltia. Si bé habitualment la presència d'alteracions analítiques o corporals és el principal motiu de consulta, el manteniment de l'equilibri hormonal, l'antienvelliment i la generació de salut és un pilar fonamental de treball en cada una de les visites mèdiques.

El nostre equip

EMIN Endocrinologia Metabolisme i Nutrició està format per professional de la salut especialistes en diabetologia, trastorns hormonals i nutrició. El principal objectiu de tot l'equip és millorar la  salut dels nostres pacients. Un problema de base endocrina necessita una valoració endocrinològica integrativa que inclogui els motius genètics, les causes desencadenants, els factors de risc actuals i els previsibles en un futur proper.

bottom of page